Menu
Szybki kontakt

WYTWÓRNIA WÓD
JURA SKAŁKA

ul. Świerkowa 31

42-421 Włodowice

tel. +48 32 67 210 30
e-mail: juraskalka@b-d.com.pl

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 57
W tym miesiącu: 2574
Wszystkich: 331028

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, uprzejmie informujemy że:
Tożsamość Administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych, decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spółka Zakłady Produkcyjne B-D S.A., z siedzibą w Zawierciu (42 – 400), ul. 11 Listopada 2/4.
Dane kontaktowe
Administratora
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@b-d.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Cel przetwarzania i podstawa
prawna
Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO w celu realizacji przez administratora danych umów (zleceń) oraz wszelkich innych obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych. W związku z tym dane są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym ustały wszelkie
relacje prawne (prawa i obowiązki) związane z tymi umowami (zleceniami), także odnoszące się do zabezpieczeń, bez względu na przyczynę ich ustania.
Informacja o dowolności lub
obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przez administratora powyższych celów, w tym dla zawarcia i wykonania umowy (zlecenia) oraz realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych.
Odbiorcy danych Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w wykonywaniu przez niego czynności związanych z realizacją celów przetwarzania, tj. podmioty współdziałające w realizacji umów (zleceń), w wykonywaniu obowiązków prawnych związanych z tymi umowami (zleceniami), w dochodzeniu praw (obronie roszczeń), w marke@ngu towarów/usług. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, na podstawie odrębnych umów o przetwarzaniu danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Zakłady Produkcyjne B-D S.A., 42-400 ZAWIERCIE, ul. 11 Listopada 2/4, tel. (32) 67 013 00 e-mail: juraskalka@b-d.com.pl