Naturalna woda mineralna JURA SKAŁKA gazowana - wysokonasycona CO2- powyżej 4000 mg/l CO2 niskozmineralizowana. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji oraz odżelaziana.

Naturalna woda mineralna JURA SKAŁKA niegazowana - nienasycona CO2, niskozmineralizowana. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji oraz odżelaziana.

Naturalna woda mineralna JURA SKAŁKA lekko gazowana - średnionasycona CO2- od 1500 do 4000 mg/l CO2 niskozmineralizowana. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji oraz odżelaziana.

JURA SKAŁKA wydobywana jest z pokładów triasowych (wapień muszlowy) z ujęcia głębinowego "Studni nr 2 Skałka" we wsi Skałka, w strefie ochronnej Jurajskiego Parku Krajobrazowego.