Po wybuchu wojny w Ukrainie, właściciele i zarząd firmy Zakłady Produkcyjne B-D S.A. postanowili dostosować pomieszczenia socjalne hotelu przeznaczonego dla pracowników, do przyjęcia uchodźców. Gościmy dużą grupę - rodzinę, która nie chciała być rozdzielona. Staramy się im stworzyć jak najlepsze warunki, a oni dziń za dniem starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości.